Om oss

Prosjektutvikling, tomteakvisisjon og prosjektledelse

Ballstad Prosjekt AS er datterselskap av Ballstad Gruppen AS og søsterselskap til Ballstad Jernvare AS og Ballstad Bygg AS

Ballstad Prosjekt utvikler eiendommer i Lofotregionen for bolig, fritid og næringsvirksomhet - på egne arealer eller på vegne av grunneiere.

Vi gjennomfører prosjekter fra reguleringsplan til byggeklar tomt eller frem til innflyttingsklare bygg.

Vi gjennomfører også prosjektledelse på delte entrepriser. Dette blir organisert under datterselskapet BG Konsult.
BG Konsult vil også gjennomføre uavhengig kontroll på bygninger i tiltaksklasse 1, jfr ny Teknisk Forskrift (TEK-10)