Om Blink Hus Berge Sag

Vi er Haugalandet største og mest erfarne boligleverandør.

Berge Sag er i dag den største boligleverandøren på Haugalandet. Vi har prosjekter spredt ut over regionen. Men vi jobber også hardt for å legge til rette for de som ønsker oss som husleverandør. Vi bygger det du ønsker og er behjelpelige med å tilrettelegge for dine behov.

Bedriften har over 100 egne ansatte, omsette hus, hytter, tomter og byggvarer for over 300 millioner.

Vi har hovedkontor med prosjektering, byggeledelse og salg av hus/hytter og XL Bygg byggvarehus i Ølensvåg, tilskjæringsanlegg i Ølen.

Vi har også kontor i Bergsenterert på Raglamyr, Haugesund med salg av hus, hytter og leiligheter.

På egne kjøreruter leverer vi byggevarer og trelast i hele distriktet. Vi har også egen avdeling for byggfornyelse. Berge Sag er blant grunnleggerne av og medlem i den nasjonale byggekjeden Blink Hus og den nordiske byggevarekjeden XL Bygg

Mottoet er fortsatt at ingen oppdrag er for store, og ingen er for små. Solid og nøktern styring av den daglige driften gir gunstige vilkår for kundene.

Du kan lese mer om oss og om våre prosjekter på våre hjemmesider