Jøtul

Jøtul har laget ildsteder av støpejern siden 1853. Det er et ekstremt egnet materiale for produkter som skal tåle høye temperaturer og raske temperaturendringer. Jøtul velger derfor støpejern til sine Ildsteder, akkurat som bilprodusenter bruker støpejern til sine motorer.

Jøtuls støpejern er resirkulert skrapjern fra lokale skraphandlere. Dette smeltes ned og renses for avfallsstoffer, samtidig som det blir tilsatt karbon og andre legeringselementer. Når smeltejernet har nådd ønsket temperatur analyseres det i laboratoriet på Kråkerøy og om nødvendig tilsettes nye legeringselementer for å sikre at støpejernet holder den berømte Jøtul-kvaliteten.

Se vår webside her.

Andre leverandører