Litex

Vannskader i våtrom er et økende problem. Vannsøl, damp og kondens i forbindelse med dusjing, bading, vask av klær osv., øker sannsynligheten for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer, som igjen kan forårsake sopp- og råteproblemer.

Bygg vann - og damptette bad/våtrom hvor fukt, sopp og råteskader ikke skal få grobunn!  Litex Membranplater med tilbehør benyttes på vegg og gulv i våtrom som i hovedsak skal flislegges. Platen fungerer som byggeplate, membran og damptett sjikt. Du slipper å smøre membran både i våtsone og på vegger med krav til damptetthet (yttervegg og «kalde» rom). Litex tettesystem ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Se vår monterings- film eller monteringsanvisninger.

Ganske enkelt tett, tett og ganske enkelt!

Andre leverandører