BoSmart hus

BoSmart – moderne, kostnadseffektive, kompakte boliger

Vi i Blink Hus er opptatt av å gjøre det mulig for så mange som mulig å realisere boligdrømmen sin. Derfor har vi et konsept som vi har kalt BoSmart - perfekt egnet for unge mennesker i etableringsfasen, eller andre på jakt etter kostnadseffektive boliger.

Alle skal ha mulighet til å bygge og eie sin egen bolig

Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig, særlig for unge mennesker i etableringsfasen, eller for de som kun har én inntekt. Å komme seg inn på boligmarked i dag kan være litt av en utfordring. Tomteprisene er mange steder i landet skrudd godt opp, og de siste årene har boligpolitikken gjort det vanskelig å få lån uten en god egenkapital. Mange som skal etablere seg for første gang velger å kjøpe leilighet fordi prisene for denne boformen er lavere enn for eneboliger. I tillegg blir mange blir tvunget ut på leiemarkedet. BoSmart bygger på prinsippet om at alle skal ha mulighet til å bygge og eie sin egen bolig. Det er med dette i bakhodet at arkitektene i Blink Hus har utvikler modeller som er konstruert så kostnadsmessig lavt som mulig.

Fleksibel byggeprosess

Flere av våre BoSmart-modeller åpner for bygging i etapper. Det betyr at huset i første omgang settes opp med en fullstendig funksjonell etasje, og at for eksempel annen etasje eller kjeller ferdigstilles senere.

Kontakt oss for å finne ut mer

Bilde av knapp