Dette bør du tenke på når du skal velge boligleverandør

Det er mange, og faktisk ganske store fordeler med å velge en lokal leverandør når du skal bygge hus.
Bilde av ansatte i Blink Hus Valvatne
Flere av de dyktige ansatte i Blink Hus Valvatne

Ikke bare er vi i Blink Hus lokalt til stede der du bor eller vil bo – vi benytter også lokale underentreprenører og samarbeidspartnere i alle ledd av leveransene våre. Dette gir positive ringvirkninger i lokalmiljøer over hele Norge.

Det lønner seg å velge lokalt

Men Blink Hus er jo en nasjonal kjede. Hvordan kan vi da kalle oss lokale?

Jo, det er fordi hver Blink Hus-forhandler er selvstendige bedrifter med lokale eiere. For hvert oppdrag kundene våre gir oss, får vi muligheten til å gi tilbake til lokalsamfunnet på mange ulike måter.

Slagordet til Blink Hus er lokal kvalitet. Dette innebærer at vi alltid bruker lokale leverandører, lokale materialer og lokal kompetanse så langt det lar seg gjøre i oppdragene våre. Vi har klokketro på at vi kan skape lokal magi sammen med andre aktører i nærmiljøet. På samme måte som du handler klær og møbler lokalt, kan du også handle hus lokalt.

De største fordelene med å velge en lokal boligleverandør

Vi kjenner markedet og området der du bor

Husbygging er kanskje ett av de fagfeltene hvor det er aller mest essensielt med lokal kjennskap. I Blink Hus får du en rådgiver som selv bor i området og som kjenner til mulighetene som finnes der du vil bo. Vi vet også hva som er planlagt utbygd i området, både av oss og av andre. Dette gir oss et svært godt grunnlag til å rådføre deg innen alt fra tomtekjøp til andre boligrelaterte investeringer.

Vi kjenner menneskene som bor her

En skal ikke undervurdere verdien av å ha kontakter på mange ulike kanter. Vi kjenner rådgiverne i den lokale banken, bruker den lokale elektrikeren i våre egne hjem, og har den lokale rørleggeren som nabo. Vi har et stort lokalt nettverk som kommer kundene våre til gode i form av konkurransedyktige tilbud, raske leveranser og god service

Du støtter opp om lokale arbeidsplasser

Ved å velge en lokal boligleverandør er du med på å opprettholde lokale arbeidsplasser og øke mulighetene for utvidelser og nyetableringer. Dette gjør det mer attraktivt å bo her for oss som allerede gjør det, og for ungdommene som reiser ut i verden og etter hvert vil se seg hjemover igjen.

Pengene går tilbake til lokalmiljøet

Når du bygger bolig med Blink Hus, er du med på å støtte lokale lag og organisasjoner. Vi er nemlig stolte sponsorer av blant annet lokalidrett og andre gode aktivitetstilbud i nærmiljøet. Frivillige organisasjoner er i stor grad avhengige av støttespillere for å kunne gi et godt lokalt idretts- og kulturtilbud. Jo mer livskraftig næringsliv, jo bedre fritidstilbud til deg og dine barn.

Du gjør byen din mer attraktiv

Et aktivt, lokalt næringsliv med et bredt tilbud gir byen liv. Jo mer som «skjer» der du bor, og jo flere tilbud som finnes, jo mer attraktivt blir det for både innflyttere, turister og næringsaktører å komme hit. Dette vil igjen bidra til flere nye arbeidsplasser og utvikling lokalt.

Du gjør noe bra for miljøet

Jo lenger arbeidskraften og materialene må reise, jo mer går det utover miljøet. Ved å velge en lokal boligleverandør, som i stor grad benytter lokale underleverandører, sparer du kloden for unødvendige klimautslipp.

Les også: Lokal kvalitet gir ringvirkninger for mange

Bilde av tømrere på jobb
Våre lokale tømrere står for lokal kvalitet i alt de tar for seg

Vi bygger gjerne ditt nye hjem

Når du tar deg selv i å drømme deg bort i en flunkende ny bolig med alle de funksjonene som gjør hverdagen enklere, blir vi veldig glad om du vil ha oss i bakhodet. Trenger du gode råd er heldigvis veien kort til din lokale Blink Hus-forhandler – hvor lokale boligdrømmer realiseres. Vi ønsker deg hjertelig velkommen innom!

Les også: Lokal kvalitet er bærekraftig

Skrevet av Hedda Ingeborgvik, Bennett Reklamebyrå