Tiltak for å begrense Korona-smitte, og samtidig holde hjulene i gang

I Blink Hus gjør vi det vi kan for å holde aktiviteten best mulig i gang på våre byggeplasser og kontorer. Samtidig følger vi myndighetenes råd for å forhindre ytterligere smittespredning i samfunnet.

tomrer

Vi følger situasjonen nøye og har iverksatt tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Blink Hus forhandlerne vil holde tett dialog med kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og vi ber om forståelse for eventuelle konsekvenser knyttet til bemanning og fremdrift på byggeprosjektene. Når det gjelder møtevirksomhet så har vi profesjonelle digitale verktøy å støtte oss til.

Tiltak

For å begrense smittespredningen, og opprettholde forsvarlig drift har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Oppfordrer alle ansatte til å følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene
  • Intern informasjonskampanje om god hånd- og hostehygiene via vårt intranett
  • Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig
  • Reisevirksomhet holdes på et så lavt nivå som mulig
  • Møter gjennomføres fortrinnsvis digitalt, i stedet for fysiske møter
  • Vi distribuerer jevnlig oppdatert Korona-informasjon til ledere og ansatte via mail og intranett
  • Egne retningslinjer for redusert smittefare på bygg- og anleggsplasser fra BNL er distribuert til alle
  • Vi gjør det vi kan for å opprettholde fremdrift og våre ansattes sikkerhet. Vi ber derfor om at alt unødig opphold og besøk på våre byggeplasser unngås.

Vi anbefaler alle kunder og ansatte å følge med på helsenorge.no/koronavirus for oppdatert informasjon om situasjonen og anbefalte tiltak.

Ta gjerne kontakt med din nærmeste Blink Hus forhandler med dine boligspørsmål via telefon, mail, kontaktskjema på nettsiden eller våre sosiale medier.

Ta vare på hverandre, og følg myndighetenes anbefalinger for å redusere smittefare.