Innemiljø

Foto: Flexit.

Vil du ha godt innemiljø?

Vi tilbringer hele 90% av tiden vår innendørs, og derfor er det helt avgjørende at innemiljøet i din egen bolig er bra. Godt innemiljø handler om mange forskjellige ting, og det du tenker på først er trolig inneklima og luftkvalitet. Det er ikke så rart, da et sunt og bra inneklima er svært viktig for at vi skal fungere så godt som mulig i hverdagen. Dårlig inneklima og tung luft kan påvirke helsen vår mer enn vi tror, og medfører blant annet risiko for hodepine, luftveissykdommer og utmattelse. Slike ting er på sikt med på å redusere livskvaliteten.

Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig og skal ikke forårsake helseproblemer. Da er det helt avgjørende at boligen har god ventilasjon, og valg av ventilasjonsløsning er derfor et av de mest betydningsfulle valgene du gjør. I tillegg til å sikre god inneluft, vil ventilasjonen også sikre at det ikke forekommer fuktskader i boligen i form av mugg, sopp eller andre ugunstige forhold som for eksempel kondens på vinduene.

I dag finnes det gode og energieffektive ventilasjonsløsninger som passer til alle typer boliger, enten du trenger å ventilere kun et enkeltrom eller hele boligen.

Foto: Flexit.

Balansert ventilasjon

For å ventilere hele boligen, er det smart å gå for et komplett balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon trekkes fuktig luft ut fra alle bad, toaletter og våtrom. I tillegg tilføres ren, temperert og frisk luft inn i soverom og oppholdsrom. Dette sikrer et godt inneklima i alle rom, hele året. I tillegg sparer du energi ved at opptil 85% av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes. Varmegjenvinningen gjør at den friske luften blir temperert og man slipper kald trekk i den kalde årstiden.

For at ventilasjonsanlegget skal gi deg frisk inneluft hele tiden, er det imidlertid viktig at du bytter filter med jevne mellomrom. Våre leverandører gir deg blant annet full kontroll over dette via egne betjeningspaneler, samt at du får muligheten til å styre anlegget via en app på telefon eller nettbrett. Ved hjelp av sensorer og forhåndsdefinerte brukerinnstillinger er det også enkelt å styre ventilasjonen etter egne behov.

Foto: Flexit – prinsippskisse av balansert ventilasjon i en bolig.

Alle nye boliger i dag blir levert med balansert ventilasjon. Nye hus bygges nemlig tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til god ventilasjon i boligen, og målet er energieffektive boliger med godt inneklima. Energikravene skjerpes ytterligere i årene fremover, og om noen år vil nye bygg kunne produsere like mye energi som de bruker. Når du kjøper en ny bolig med et balansert ventilasjonsanlegg fra våre leverandører får du et komplett og moderne ventilasjonssystem, som gir et godt inneklima og høy komfort på en energieffektiv og miljøvennlig måte.

Foto: Systemair.

Det er også viktig å tenke på ventilasjon dersom du skal etterisolere og bytte vinduer i en eldre bolig. Med mer isolasjon i vegger og tak, samt tettere vinduer, er det nesten alltid behov for å oppgradere ventilasjonen for å sikre et godt inneklima. Mange glemmer dette og oppdager i etterkant et problem med innestengt luft, kondens på vindu og fuktskader. Husk derfor å undersøke hvilken oppgradering av ventilasjon du må gjøre, helst før du begynner å pusse opp – ikke etter.

Det finnes imidlertid et alternativ til et komplett balansert ventilasjonsanlegg. Går du for en såkalt romventilator, får du faktisk balansert ventilasjon til enkeltrom. Du fjerner tung og forurenset luft og sikrer ren, frisk og temperert luft til rommet. Du får et mye bedre inneklima og sparer dessuten energi siden varmen i den brukte luften gjenvinnes og varmer opp den nye og friske luften.

Foto: Flexit – romventilator.

Sentralstøvsugeren er ikke avleggs

Støv og partikler oppstår enten vi vil eller ei. Disse partiklene vil vi gjerne få ut av huset på en så effektiv og skånsomt som mulig. Ved å gå for et sentralstøvsugersystem fra Flexit eller Systemair oppnår du nettopp dette, ved at avkastluften føres ut av huset gjennom skjulte rør. Dette gjør at ingen farlige partikler tilbakeføres til rommet, noe som både kan være tilfellet med en vanlig støvsuger eller den nye robotstøvsugeren du har blitt så glad i. Et sentralstøvsugersystem er i tillegg meget stillegående, noe som gjør rengjøringen mer behagelig. Støvsugerenheten plasseres f.eks. i en bod og trenger bare å tømmes et par ganger i året. En sentralstøvsuger er en rimelig engangsinvestering med enkel montering i både nye og eksisterende boliger.

Foto: Flexit – sentralstøvsuger.

Lyddemping mellom rom

Ser vi litt bredere på innemiljø enn det som går på luftkvalitet og inneklima, dukker det også opp andre viktige ting. Noe av det viktigste er trolig ulike aspekter av støy og lyd. Folk blir nemlig stadig mer plaget av støy. Enten det er naboens musikk, uro på arbeidsplassen, støy fra biler, during fra ventilasjonsanlegg eller andre former for støy. Ifølge WHO kan støy forårsake hodepine, søvnforstyrrelser, høyt blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Støy kan også føre til nedsatt læring og redusert ytelse på jobb.

Du kan oppnå god støydemping i huset ved å isolere. Et forholdsvis enkelt tiltak som å isolere skillevegger vil eksempelvis bidra til god støydemping mellom rom. Vil du ha skillevegger med best mulig lyddemping, anbefaler vi at du isolerer med produkter som er spesielt utviklet for å bidra til redusert lydgjennomgang i en konstruksjon. For eksempel Rockwool lydplate. Gjør du jobben riktig, vil du imidlertid også få gode resultater med å bruke helt vanlige isolasjonsplater i kombinasjon med en «tung» og «bøyelig» kledning. Eksempelvis gips- eller sponplater, gjerne lagt i to lag.

Foto: Rockwool.

En god investering mindre uønsket støy mellom rom, er dessuten å gå for karmer med dempelist i boligen. Grunnen til at vi alltid anbefaler karm med dempelist er at du oppnår meget god lydisolasjon fra rom til rom, samt at du unngår slamring i døren ved trekk og lufttrykk i boligen. Det beste er om du kombinerer karm med dempelist og kompakte eller massive dører. Slike dører har vesentlig bedre lyddempende egenskaper enn de rimeligste, lette dørene.

Foto: Harmonie – hvit innerdør med glass.

Lyddemping mellom etasjer

Har du utfordringer med trinnlyd fra etasjen over eller luftlyd fra etasjen under, finnes det også gode løsninger. Kommer støyen fra etasjen under bør du montere en lydbøylehimling i etasjen der støyen kommer fra. Poenget med å gjøre dette er å lage et separerende sjikt mellom bjelkelaget og selve himlingen. En lydbøylehimling bygges opp med lydbøyler (fjærende stålbøyler) fra Rockwool eller Glava, lekter og to lag gips- eller sponplate. Den nye himlingen isoleres med standard isolasjonsplater.

Foto: Glava.

For å ta knekken på trinnlyd som høres fra etasjen over, kan du bruke trinnlydplater. De er laget av materiale med svært høy tetthet (densitet) som gjør at trinnlyden ikke får mulighet til å vandre i konstruksjonen. Trinnlydplater finner du både i Glava og Rockwools produktsortiment.

En annen løsning for å håndtere trinnlyd er dessuten Weber Lydgulv Bolig. Her brukes trinnlydplater fra Glava i kombinasjon med Webers gulvavrettingsprodukter for å lage gulv som tilfredsstiller fremtidens lydkrav. Dette er spesielt relevant for flermannsboliger med bjelkelag av treverk, der det ofte har vært krevende å oppfylle trinnlydkravene. Weber har også Lydgulv Bolig QT, der trinnlydplatene fra Glava er byttet ut med egne Weber-plater. Weber Lydgulv Bolig egner seg både for vannbåren og elektrisk varme og kan kombineres med alle typer overgulv, enten du vil ha flis, kork, parkett, teppe, vinyl, linoleum, laminat osv.

Isolering for bedre innemiljø

Dårlig isolasjon, kuldebroer og utettheter i konstruksjonen kan medføre et dårlig inneklima preget av trekk og kulde om vinteren og overoppheting om sommeren. Ved å ha et kontinuerlig isolerende sjikt på utsiden av den bærende ytterveggen, blir det som å ta på seg en tykk vinterfrakk. Ikke bare reduserer du kuldebroene, men du oppnår også en tørrere og varmere vegg som gir økt komfort, reduserte strømutgifter, bedre inneklima og redusert støypåvirkning. Utvendig isolering medfører også at du ikke mister verdifullt innvendig areal! Dagens forskrifter tilsier totalt ca. 25 cm isolasjon i ytterveggen.

Foto: Glava.

Et riktig isolert bygg bidrar også til en jevnere innetemperatur med mulighet for bedre temperaturkontroll mellom ulike rom. De fleste foretrekker for eksempel vesentlig høyere temperatur på badet og lavere temperatur på soverommet enn i stua. Høyere overflatetemperatur på gulv og vegger bidrar også til å redusere risikoen for at mugg og jordslag oppstår.

Bor du i et eldre hus og vil gjøre en skikkelig oppgradering, bør du starte med en gjennomgang av boligen sammen med en energirådgiver, som hjelper til med å sette opp en helhetlig tiltaksplan. Det gir blant annet en pekepinn på hvor stor energilekkasjen er i huset, hvordan du enkelt kan etterisolere og tette lekkasjer, og hvilke oppvarmingskilder som anbefales for din bolig. En helhetlig plan hjelper deg å sette tiltakene i en sammenheng. God oversikt gjør det lettere for deg å kombinere tiltak det er lurt å gjøre samtidig, for å få mest mulig igjen for pengene. Du kan få et solid tilskudd til prosjektet ditt fra ENOVA, forutsatt at du gjør oppgraderingen på riktig måte og i riktig rekkefølge.

Foto: Rockwool.

Isolering av gulv på grunn

Alle som har opplevd gulvkalde boliger, vet at det ikke er noe pluss i margen for innemiljøet. Derfor er det viktig å isolere gulv som ligger på grunn dersom du bygger nytt hus eller skal bygge på et eksisterende. Det vil altså si at bakken isoleres før betongsålen til huset eller tilbygget støpes. Det er viktig for å forhindre varmetap nedover, slik at det blir enklere å holde god temperatur i gulvene i nederste etasje.

Styropor og Neopor fra Vartdal plast er blant annet godt egnet til isolering av gulv på grunn. Styropor er laget av ekspandert polystyren, EPS, og er den skumplastisolasjonen som er mest brukt til isolering av bygningskonstruksjoner. EPS består av lukkede celler som inneholder ca. 98 % luft og har fremragende isolasjonsegenskaper, lav fuktabsorpsjon og høy trykkfasthet. Ved bruk av Styropor tilfredsstilles TEK 17-krav til U-verdi i gulv på grunn med 350 mm. tykkelse.

Foto: Vartdal – Neopor og Styropor.

Neopor er også et EPS-produkt, men inneholder små grafittpartikler som gir materialet en sølvgrå, skinnende overflate. Neopor absorberer og reflekterer infrarøde stråler, slik at varmeledningsevnen reduseres drastisk. Dermed kan isolasjon laget av Neopor være 20 % tynnere enn standard isolasjon laget av Styropor, og TEK17-krav til U-verdi i gulv på grunn tilfredsstilles med kun 300 mm. tykkelse. Dermed er det mulig å oppfylle de skjerpede kravene i byggeforskriftene uten å øke isolasjonstykkelsen. Dette bidrar til bedre logistikk og det blir mindre volum å håndtere.

Perfekte og lydløse gulv

Med god lyddemping mellom etasjer og rom, samt isolerte yttervegger som holder utendørsstøyen borte, skulle det meste ligge til rette for et behagelig innemiljø når det gjelder lyd og bråk. Da gjelder det å ikke snuble når det flotte parkett- eller laminatgulvet skal legges. De fleste leverandørene stiller nemlig krav til at undergulvet parketten eller laminaten skal legges på, må være tilstrekkelig plant. Hos de fleste er kravet at ujevnheter ikke skal overstige 2-3 mm. over en målt lengde på 2 meter.

Legges gulvet på et undergulv som ikke tilfredsstiller kravene risikerer du knirkelyder, utbuling i gulvbordene og redusert levetid på gulvet som helhet. Ikke akkurat det du så for deg da den nye og flotte parketten lå innbydende foran deg, eller hva?

Foto: Weber – testing av lydgulv.

Et miljøvennlig gulv er kronen på verket

Når du skal velge gulv har du mange muligheter, og valget trenger ikke bare dreie seg om parkett, laminat, heltre, vinyl osv. Velger du riktig gulv, kan du også få et gulv som er miljøvennlig og fritt for bestanddeler som kan gjøre skade på inneklimaet. Parkett og laminat fra Pergo har eksempelvis miljømerket Svanen, som er en bekreftelse på at produktene er et godt miljømessig valg, gjennom hele produktets levetid. Gulv fra Pergo er også tildelt miljømerket EU Ecolabel, som innebærer høye miljøkrav gjennom hele gulvets livssyklus.

Foto: Pergo.

Det er også verdt å vite at gulvunderlag faktisk er like viktig som selve gulvet - av flere årsaker. Slik som å redusere støy i samme rom og rommet under, få god effekt av eventuell gulvvarme, sikre en optimal gå-komfort og å motvirke mulige skader eller defekter. Utvalget innen underlag til både parkett og laminat er noe helt annet enn tidligere, da underlag som ullpapp ble brukt i svært stor utstrekning. For å få det beste ut av ditt nye gulv, bør du altså bruke litt tid på å finne det underlaget som passer ditt behov aller best.