Annette Hvalsmarken

Prosjektmedarbeider - Bokvalitet Utvikling AS

Telefon: 901 35 387
E-post: annette.hvalsmarken@bokvalitet.no

Thomas Ramskeid
Thomas Ramskeid Boligkonsulent - Bokvalitet Bolig AS

Telefon: 906 93 705
E-post: thomas.ramskeid@bokvalitet.no

Ståle
Ståle Hjerpseth Salgsleder Prosjekt - Bokvalitet Utvikling AS

Telefon: 905 78 146
E-post: staale.hjerpseth@bokvalitet.no

Henning Strøm Avdelingsleder/Selger - Bokvalitet Fritid AS

Telefon: 922 40 379
E-post: henning.strom@saltdalshytta.no

Thomas Nystrand
Thomas Nystrand Prosjektleder - Bokvalitet Fritid AS

Telefon: 911 99 665
E-post: thomas.nystrand@bokvalitet.no

Håvard Solberg Byggeleder - Bokvalitet Fritid

Telefon: 957 93 848
E-post: haavard.solberg@bokvalitet.no

Svenn Are
Svenn Are Fuglset Prosjektansvarlig - Bokvalitet Utvikling AS

Telefon: 980 50 919
E-post: svenn.are.fuglset@bokvalitet.no

Kristin Gamkinn Søraker
Kristin G. Søraker Kontorleder

Telefon: 402 36 017
E-post: kristin.soraker@bokvalitet.no

BMB bw hs Blink (2)
Bjørn Martin Bakkebø Daglig leder - Bokvalitet Bolig AS

Telefon: 482 34 723
E-post: bjorn.martin.bakkebo@bokvalitet.no

Annelise Haugan
Annelise Haugan Avdelingsleder Ringerike - Bokvalitet Bolig AS

Telefon: 414 08 505
E-post: annelise.haugan@bokvalitet.no

Ingri Thingelstad Prosjektmedarbeider

Telefon: 920 94 860
E-post: ingri.thingelstad@bokvalitet.no

Annette Hvalsmarken Prosjektmedarbeider - Bokvalitet Utvikling AS

Telefon: 901 35 387
E-post: annette.hvalsmarken@bokvalitet.no

Ingrid Slåtto Gomnes
Ingrid Slåtto Gomnes Prosjektmedarbeider - Bokvalitet Fritid AS

Telefon: 949 75 308
E-post: ingrid.slaatto.gomnes@bokvalitet.no

Cato Gulestø
Cato Gulestø Eiendomsutvikler - Bokvalitet Utvikling AS

Telefon: 472 49 909
E-post: cato.gulesto@bokvalitet.no

Erlend Søraker
Erlend Søraker Eier/Eiendomsutvikler

Telefon: 928 06 389
E-post: erlend.soraker@bokvalitet.no

Espen Otterstad
Espen Otterstad Økonomisjef

Telefon: 992 29 728
E-post: espen.otterstad@bokvalitet.no

Sandra Ericsson Regnskapsmedarbeider/HR

Telefon: 472 91 991
E-post: sandra.ericsson@bokvalitet.no