Energimerking

I samsvar med nasjonale forskrifter skal alle boliger som selges ha energiattest.

ENERGIMERKING

Energiattesten gir en karakter basert på byggeteknisk standard og hvilket oppvarmingssystem/
energikilde som er brukt. Karakterskalaen går fra A (best) til G (svakest).

Nye boliger fra Blink Hus får normalt energiklasse C, litt avhengig av valg av oppvarming.
Tiltak som kan forbedre energikarakteren kan være bedre vinduer, mer isolasjon samt
installasjoner som solfangere og varmepumper.

Det vil også bli utstedt et oppvarmingsmerke om i hvilken grad oppvarming av rom og
tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje.

Endelig energimerking skjer ved å registrere all relevant informasjon om boligen via internett.
Det er eiers ansvar at energiattesten foreligger. Når informasjonen er registrert, utsteder
NVE den offisielle energiattesten. Denne blir lagret i en nasjonal database som du får tilgang
til gjennom egne PIN-koder.

Vår lokale forhandler gir deg all nødvendig informasjon og hjelper deg gjerne med registrering av din bolig.
For mer informasjon om ordningen, se www.energimerking.no