Med BoSmart er Blink Hus nå leverandør av boliger for livet...

Blink Hus har alltid hatt et godt og bredt tilbud til de mer etablerte, det vil si de som har vært en stund i både bolig- og arbeidsmarkedet, og som på bakgrunn av dette har kapital og evne til å realisere boligdrømmen, forteller Geir

.... Dame
Husbanken gir i dag to hovedtyper av boliglån:
Startlånet, som blir håndtert av kommunene, blir gitt til kjøp av bolig og er myntet på førstegangsetablerere og vanskeligstilte husstander.
Grunnlånet, som blir håndtert av Husbanken, blir gitt til bygging av ny bolig eller utbedring/ombygging.

FELLES FOR LÅN GJENNOM Husbanken
Gunstig rente (flytende, fastrente en kombnasjon)

Løpetid inntil 30 år

Avdragsfrihet i inntil åtte å

Les mer på www.husbanken.no

Her kan du laste ned en trykksak
med alle BoSmart husene


BoSmart

- For medlemsbedriftene våre har det vært tøft å drepe boligdrømmen til nyetablerte som i utgangspunktet er fulle av engasjement og innsatsvilje. Daglig har vi måttet avvise unge som har kommet til oss med ønske om å bygge eget, men som ikke har tilfredsstilt myndighetenes krav til egenkapital. Med BoSmart håper vi å åpne døren inn til boligmarkedet for mange flere enn vi kan i dag, blant annet fordi prosjektene kan Husbankfinansieres.

Bo Smart kan realiseres enten på egen tomt, eller som bolig i etablerte prosjekter der for eksempel Blink Hus selger både hus og tomt. Modellene i BoSmart er også tegnet for rekkehuskonstruksjon, der carport eller bod skaper det naturlige skille mellom naboer. På denne måten kan mindre tomteareal utnyttes maksimalt.

Mye av filosofien bak BoSmart bygger på det mange generasjoner har erfart, nemlig at veldig mange starter på bar bakke uten stor egenkapital, og dermed er det ikke mulig å gå til anskaffelse av et stort hus i første omgang. Men når familien vokser økes samtidig behovene for mer plass, og med fornuftige investeringer og økonomi kan økt betalingsevne gi rom for oppgradering av bolig.

Med BoSmart er Blink Hus nå leverandør av boliger for livet. Den enslige med kun en inntekt eller den unge familien i oppstartfasen bygger seg inn i markedet med et behovstilpasset økonomisk hus, mens drømmehuset realiseres når storfamilien krever armslag og økonomien er mer romslig.

- Vårt fokus er at kundene i samarbeid med Blink Hus finner den optimale løsning for bolig slik at individuelle behov og ønsker om involvering i byggeprosessen er ivaretatt. Med BoSmart er det en begrensning i individuelle valg basert på at kostnadene skal holdes ned, men det er selvfølgelig rom for å sette personlig preg på huset ved hjelp av farger og interiør, sier markedssjefen.

- Vi går alle igjennom ulike faser i livet, og de fleste kjenner tilfredsstillelsen ved å reaisere en etterlengtet drøm. Spesielt når vi har jobbet hardt for å nå den. Unge og enslige mennesker fortjener å få en mulighet i et presset marked, og vi er glade for at BoSmart kan åpne døren til den livsinvestering som ligger i eget hus, avslutter Geir Kjørum.