PASSIVHUS – NOE FOR DEG?

Har du lyst på et hus med energibehov 75 prosent lavere enn vanlige boliger? En bolig som gir deg en betydelig redusert strømregning og som samtidig er miljøvennlig? Da er kanskje et passivhus noe for deg?


Eyolf


– To hovedkriterier må oppfylles for å kalle huset for passivt; beregnet årlig energibehov til oppvarming må ikke overstige 15 kWh/m2 per år og maks effektbehov til romoppvarming må ikke overstige 10W/m2 (under revisjon). For å klare det må det tas både tekniske og designmessige grep, sier sivilarkitekt Eyolf Angell-Eriksen.
Movik
UTNYTT DESIGNET
Som design og planmessige grep nevner han gunstigst mulig plassering av boligen på egnet tomt mht. sol og skygge, vegetasjon og kuldedrag, bevisst plassering av boligen i forhold til himmelretningene, enkel og kompakt bygningskropp
– minst mulig volum og overflate mot det fri og dermed passivt red usere varmetapet og passiv utnyttelse av sol/solavskjerming. Glassareal bør helst være under 20 prosent av oppvarmet bruksareal, bygningsdeler kan bidra til passivt energidesign, som for eksempel takutstikk, balkong/altan som solavskjerming osv., og bygningselementer med høy termisk masse som kan avkjøles/oppvarmes passivt.

TYKKERE VEGGER, TAK OG GULV
– Isolasjon, tetting og balansert ventilasjon er nøkkelord for tekniske grep hvis du velger passivhus. Yttervegger med minimum ISO3 stender og 30 cm isolasjon (U-verdi 0,12), superisolerte takflater (U-verdi 0,09) og gulv mot grunn (U-verdi 0,08) og vinduer/dører med en U-verdi ned mot 0,7. Dessuten må det være kuldebrofrie ytterkonstruksjoner, minimert luftlekkasje som gir 0,6 luftvekslinger per time, og balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, sier han. Angell-Eriksen mener også at dersom det er mulig bør det velges et solfanger system som halverer energiforbruket til oppvarming av vann. I tillegg bør det benyttes energieffektive hvitevarer, LED belysning med videre.
Se våre passivhus movik ryen